Accord - Együttműködésen alapuló, eredményes közigazgatás

Accord Groupware

Együttműködésen alapuló, eredményes közigazgatás

A közigazgatás működése során sok esetben összetett társadalmi problémákra keres megoldásokat, a megszülető döntések, jogszabályok az élet számos területére hatást gyakorolnak. A közigazgatási döntés-előkészítés általános jellemzője, hogy több szakterület, szempont és opció alapos előkészítését és hatásvizsgálatát igényli, hiszen csak az ezek alapján hozott döntések lehetnek eredményesek. A jó döntések feltétele a közigazgatási szerveken belüli és ezek közötti, valódi team-munkában történő hatékony együttműködés és információ megosztás, amely az ügyintézői szinttől a felső vezetői szintig terjed.

A 2010 májusában létrejött új minisztériumi struktúra a korábbi kormányzati szerkezethez képest is hatványozottabb együttműködést igényel az érintett vezetőktől és munkatársaktól. Mind a feladatért felelős szervezeti egységek számára,
Az átlátható, hatékony
és eredményes együtt-
működéshez és a ponto-
san meghatározott fo-
lyamatok irányításához
nélkülözhetetlen a meg-
felelőinformatikai tá-
mogatás.
mind pedig a szervezetek működését és az előterjesztéseket koordináló szervezeti egységek (például kabinetek) számára létfontosságú, hogy az egyeztetés folyamatát a kezdetektől a befejezésig irányítsák és átlássák.

A hagyományos minisztériumi működésből fakadó feszültségeket és konfl iktusokat minimalizáló, az együttműködésen és információ megosztáson alapuló, ellenőrzött és irányított módon készülő előterjesztések, különféle szabályozások, szakmai, szakmapolitikai koncepciók, támogatási konstrukciók minőségi előnye nyilvánvaló, alapvetően szükségtelenné teszik a rendszeres, a szervezeti erőforrásokat feleslegesen terhelő változtatásokat, ezáltal támogatják a fejlesztéseket, az eredményes és szakszerű igazgatási működést.

Az átlátható, hatékony és eredményes együttműködéshez és a pontosan meghatározott folyamatok irányításához nélkülözhetetlen a megfelelő informatikai támogatás.
 
Address Cím: 1112 Budapest, Botfalu u. 7.
Phone Telefon: +36 (30) 2039130
Email E-mail: info@trudeon.com